Virkningene av tverrnasjonale forsikringskrav på Solvens II-compliance

Fordelene ved å bruke ett enkelt nettverk: Dyp innsikt i utestående erstatningsansvar og Solvens-II-spesifikk rapportering.

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Er ditt nettverk av skadebehandlingsagenter klart til å hjelpe deg med å etterleve Solvens II?

I landene der du har satset på Van Ameyde, er svaret på det spørsmålet ‘ja’. Vi har fulgt utviklingen av Solvens II-regelverket fra den aller første starten for å garantere full compliance. Dette er ytterst viktig siden alle tre pilarer påvirker skadebehandling og rapportering.

Pilar 1, kvantitative krav

Solvenskapitalkravet og forsikringstekniske avsetninger innebærer at forsikringsleverandørene må ha en dyptgående innsikt i sitt utestående erstatningsansvar. Du må kunne stole helt på at erstatningsreservene som er blitt fastsatt av dine skadebehandlere, er korrekte.

Pilar 2, kvalitative krav

På samme måte som forsikringsleverandørene må ha egnede risikostyringsprinsipper og kontroller, må deres skadebehandlere også ha det.

Pilar 3, krav til rapportering

Rapportering til finansielle tilsynsmyndigheter og til allmennheten er underlagt omfattende, strenge krav. Når tidsfristene er tette, utgjør innsamlingen av relevante data fra en lang rekke tjenesteleverandører en stor byrde. Med største sannsynlighet krever den mottatte informasjonen en omfattende datarensing.

Løsningen på Solvens II- og skadebehandlingsproblemet

De integrerte skadebehandlings- og økonomisystemene garanterer at vår rapportering og våre erstatningsreserver er riktige. Da vårt IT-system er arbeidsflytdrevet, avviker våre skadebehandlere aldri fra de implementerte skadebehandlingsprosessene. Prosessene og kontrollene revideres årlig iht. ISAE 3402-standardene. Og til slutt gir vi deg en tilpasset og Solvens II-spesifikk rapportering: Med ett enkelt klikk får du alle relevante data i riktig format.

Ettersom vi har løst skadebehandlingsspørsmålene i forbindelse med samtlige tre Solvens-pilarer, innbyr vi deg gjerne til å velge Van Ameyde som din internasjonale skadebehandler. Ta kontakt hvis du vil at vi skal hjelpe deg med den offisielle utnevningsprosessen eller har spørsmål om Solvens II-implementeringen i forbindelse med skadebehandlingen.

Share This