Bekæmper svindel ved hjælp af dataanalyse og profilering

Anders Grotte

Van Ameyde forpligter sig til at identificere og bekæmpe svindel på vegne af forsikringsselskaber og virksomheders risikochefer. Vi sponsorerer ikke alene doktorafhandlinger i forsikringssvindel, men forbedrer løbende vores egne teknologidrevne svindelbekæmpelsesværktøjer.

I Europa anslås forsikringssvindel at udgøre 10% af skadesudgifterne. Succesfuld bekæmpelse af svindel gør det muligt for forsikringsselskaberne at øge deres konkurrencefordel via omkostningsminimering, mens deres kunder drager fordel af mindskede forsikringspræmier.

For at være i stand til effektivt at identificere potentiel svindel, er det vigtigt at forstå svindlernes rationale. Forskning sponsoreret af Van Ameyde kombinerer adfærdsmæssige, økonomiske og statistiske aspekter, hvis formål er at definere adfærdsmæssige indikatorer, som kan anspore til potentielt svigagtig adfærd.

Hvis du er interesseret i denne forskning, som blev indledt i 2015, giver Prof. Dr. Roger Laeven og Yuan Yue MSc fra University of Amsterdam et indblik i aspekterne ved deres forskning i forsikringssvindel i deres blog.

Dataanalyse og profilering

I mellemtiden har Van Ameyde succes med at takle svindel fra et IT-perspektiv. Ved at integrere et bredt spektrum af datakilder, lige fra internationale og eksterne databaser til sociale medier, telematik og GPS, kan data analyseres og bruges til profilering samt til at identificere stadigt mere avancerede indikatorer på svindel.

Muliggør intelligent kravbehandling

Efter at have oprettet profiler fra eksisterende informationskilder, styrker data indtastet om første meddelelse om tab profilen yderligere og udløser spørgsmål og anmodninger om yderligere information fra Van Ameydes kravstyringssystem ECHO. Systemet bestemmer så den efterfølgende proces, lige fra direkte behandling til involvering af en taksator, enten som følge af markerede undtagelser eller kravets kompleksitet. Lad det være nok at sige, at det er dig, vores kunde, som bestemmer i hvilken grad, kravprocesserne automatiseres.

Ved at kombinere resultaterne fra grundlæggende forskning, dataanalyse og profilering, forbedres Van Ameydes svindelsøgemaskine løbende, hvilket over tid mindsker behovet for manuelle kontroller. Det er Van Ameydes mål at mindske dets kunders tabsbyrde, og heri spiller forebyggelse af svindel en vigtig rolle.

Kunne du tænke dig at vide, hvordan Van Ameydes kravstyrings- og IT-løsninger kan hjælpe dig med at mindske dine kravomkostninger, så tøv ikke med at kontakte os!

Share This