Betydningen af grænseoverskridende krav for efterlevelsen af Solvens II

Fordelen ved at bruge et netværk: indgående indsigt i udestående ansvar og Solvens-II-specifik rapportering.

Anders Grotte

Er dit netværk af skadebehandlingsrepræsentanter klar til at hjælpe dig med at efterleve Solvens II?

I lande, hvor du har udpeget Van Ameyde, er svaret på dette spørgsmål “ja”. Vi har fulgt udviklingen i Solvens II-strukturen fra første færd, for at sikre fuld efterlevelse. Dette er af yderste vigtighed, idet alle tre grundpiller påvirker kravhåndteringen og rapporteringen.

Grundpille 1, kvantitative krav

Den krævede solvenskapital og tekniske bestemmelser betyder, at forsikringsselskaber skal have dyb indsigt i deres udestående forpligtelser. Du skal kunne stole fuldt på korrektheden af de kravreserver, der er opstillet af dine skadebehandlere.

Grundpille 2, kvalitative krav

Eftersom forsikringsselskaber skal have korrekte risikostyringspolitikker og kontroller på plads, er det også nødvendigt for deres skadebehandlere.

Grundpille 3, rapporteringskrav

Rapportering til finansielle myndigheder og offentligheden er underlagt omfattende og strenge krav. Kombineret med korte deadlines vil indsamling af de relevante data fra en række tjenesteudbydere vise sig som en stor byrde. Den modtagne information vil efter al sandsynlighed kræve omfattende datarensning.

Løsningen på Solvens II og kravgåden

De integrerede kravstyrings- og finansielle systemer sikrer præcisionen i vores rapporterings- og kravtjenester. Idet vores IT-system er arbejdsflowdrevet, afviger skadebehandlerne aldrig fra de implementerede kravprocesser. Processerne og kontrollerne auditeres årligt i henhold til ISAE 3402-standarderne. Og endelig vil vi forsyne dig med individuelt tilpasset Solvens II-specifik rapportering: et enkelt klik giver dig alle relevante data i det rette format.

Efter at have løst alle kravhåndteringsproblemerne i forbindelse med alle tre Solvens-grundpiller, vil vi kun gladelig opfordre dig til at udpege Van Ameyde som din internationale skadebehandle. Hvis du gerne vil have os til at hjælpe med den officielle nomineringsproces eller har spørgsmål vedrørende implementeringen af Solvens II i forbindelse med kravhåndtering, er du velkommen til at kontakte os.

Share This