Bekjempe svindel ved å bruke dataanalyse og profilering

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde er opptatt av å identifisere og bekjempe svindel på forsikringsleverandørenes vegne. Vi sponser ikke bare doktoravhandlinger om forsikringssvindel, men vi forbedrer også kontinuerlig våre egne teknologidrevne verktøy for svindelbekjempelse.

I Europa anslås forsikringssvindel til 10 % av alle forsikringskravutgifter. Ved å bekjempe svindel fremgangsrikt kan forsikringsleverandører forbedre sin konkurransedyktighet via lederskap på kostnadssiden, samtidig som kundene drar nytte av reduserte forsikringspremier.

For effektivt å identifisere potensiell svindel er det viktig å forstå hvordan svindlerne tenker. Forskning som sponses av Van Ameyde, kombinerer adferdsvitenskapelige, økonomiske og statistiske aspekter med sikte på å definere adferdsindikatorer som kan tyde på potensiell svindeladferd.

Hvis du er interessert i denne forskningen som ble startet i 2015, gir professor Roger Laeven og Yuan Yue (MSc) ved universitetet i Amsterdam et innblikk i forskjellig aspekter av sin forskning om forsikringssvindel i sin blogg.

Dataanalyse og profilering

I mellomtiden takler Van Ameyde fremgangsrikt svindel fra et IT-perspektiv. Ved å integrere et bredt spekter av datakilder, fra interne og eksterne databaser til sosiale medier, telematikk og GPS, kan data analyseres og brukes til profilering, og enda mer sofistikerte svindelindikatorer kan identifiseres.

Muliggjør intelligent skadebehandling

Etter å ha opprettet profiler fra eksisterende informasjonskilder, forsterker opplysningene som registreres ved den første skademeldingen, profilen ytterligere, og utløser spørsmål og forespørsler om mer informasjon fra Van Ameydes skadebehandlingssystem ECHO. Systemet bestemmer deretter den påfølgende prosessen, som kan strekke seg fra helautomatisk behandling (STP) til medvirkning fra en felttakstmann, enten som resultat av flaggede unntak eller forsikringskravets kompleksitet. Kort sagt er det du som kunde som bestemmer i hvilken utstrekning skadebehandlingsprosessene automatiseres.

Ved å kombinere resultatene av grunnforskning, dataanalyse og profilering forbedres Van Ameydes svindelmotor kontinuerlig, noe som med tiden reduserer behovet for manuelle kontroller. Van Ameydes mål er å redusere kundenes skadebyrde, og der spiller forebygging av svindel en viktig rolle.

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite hvordan Van Ameydes løsninger for skadebehandling og IT kan bidra til å redusere skadebehandlingskostnadene.

Share This