Articles by Patrick Baron

Ansvar | Kravstyring

Europakommissionen offentliggør deres udkast til revision af motorkøretøjsforsikringsdirektivet fra 2009. Uforsikrede bilister og forsikringsselskabers insolvens er to af de emner, der behandles.